KAYISININ TARİHÇESİ

Bilim dünyasında Prunus Armeniaca olarak adlandırılan kayısı ülkemizde yerleşik kanıya göre anavatanı Malatya olarak bilinmektedir. Ancak araştırmalar kayısının tarihi yolculuğunun özellikle Çin’den başladığı, Orta Asya üzerinden, Türki cumhuriyetlere, Ermenistan, Anadoluve oradan Avrupa ve Amerika kıtasına yayıldığını göstermektedir. 

Bu yolculuğunBüyük İskender'in seferleri ile kayısının yetişmesi için uygun iklim ve topraklar Anadolu'da bulunduğundan Anadolu kayısının ikinci vatanı olmuştur. M.Ö. I. yüzyılda Romalılar ve Persler arasında devam eden savaşlar döneminde Ermeni tüccarlar tarafından önce İtalya'ya sonra da Yunanistan'a götürülmüştür. İtalya ve Yunanistan'dan diğer Avrupa ülkelerine geçişi uzun yıllar almış 13. yüzyılda İspanya ve İngiltere, 17. yüzyılda da Fransa ve Amerika'ya götürülmüştür.​ 

Dünya üzerinde birçok bölgede kayısı üretimi yapılmaktadır. Türkiye dünya yaş kayısı üretiminin 10-15’ini, dünya genelinin kuru kayısı üretiminin 85-90 oranını Malatya, Elazığ ve Erzincan bölgesi karşılamaktadır.